Çağ Nedir OZET ?

ManaTerapy

Global Mod
Global Mod
16 Haz 2021
4,382
0
0
Cag, tarihsel olarak essiz, kesin snrlarla belirlenmis bir donemdir. Caglar, sosyal, kulturel ve ekonomik degisikliklerin topluca gerceklestigi donemler olarak tanmlanrlar. Caglar, tarihte onemli olaylarn yasandg sureclerdir.

Cag Nedir?

Cag, tarihsel olarak essiz, kesin snrlarla belirlenmis bir donemdir. Caglar, sosyal, kulturel ve ekonomik degisikliklerin topluca gerceklestigi donemler olarak tanmlanrlar. Caglar, tarihte onemli olaylarn yasandg sureclerdir. Caglarn snrlar, genellikle baz onemli olaylar etrafnda belirlenir. Ornegin, antik caga, Helenistik ve Roma Imparatorluklarnn yklslarnn tarihi olarak kabul edilir.

Caglarn Snflandrlmas

Caglar, genellikle antik cag, orta cag, Ronesans ve Modern Cag olarak snflandrlr. Antik cag, Helenistik ve Roma Imparatorluklarnn ortaya cksndan, bu imparatorluklarn yklsna kadar uzanan bir surectir. Orta cag, Avrupa'da Islamiyet'in etkisiyle baslayan ve Yunan ve Roma kulturlerinin yeniden canlandrlmasyla sona eren bir donemdir. Ronesans, Italya'da baslayp Avrupa'nn tumune yaylan kulturel ve sanatsal bir harekettir. Modern cag, antik ve orta caglardan sonra baslayan ve cagdas sanayi toplumuna kadar uzanan bir donemdir.

Caglarn Onemi

Caglar, insanlgn gecirdigi sosyal, kulturel ve ekonomik degisikliklerin topluca gerceklestigi donemlerdir. Caglar, insanlk tarihinde onemli olaylarn yasandg, kulturel uretimin arttg ve degistigi donemlerdir. Caglar, arsivler, kitaplar ve diger kaynaklar araclgyla gecmisten gunumuze aktarlan bilgilerin onemli bir parcasn olustururlar.